E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Itr
(liczba atomowa: 39)

Symbol chemiczny: Y
Nazwa łacińska: Yttrium
Nazwa angielska: Yttrium
Pochodzenie nazwy: od szwedzkiego miasta Ytterby. Itr został odkryty przez Szweda.
Odkrycie: 1843 r. przez Szweda - Karla Gustava Mosandera
Gęstość (g/cm3): 4,47
Właściwości fizyczne: metal, miękki, srebrzysty
Typowa wartościowość: 3
Stopnie utlenienia: +3
Aktywność chemiczna: średnia, reaguje po podgrzaniu z wodą, tlenem, fluorowcami, azotem, krzemem i fosforem. Rozpuszcza się w rozcieńczonych kwasach, nie reaguje z zasadami.
Temperatura topnienia (0C): 1530
Temperatura wrzenia (0C): 3330
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,0028
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 24 w tym trwałych: 1
Zastosowanie: jako dodatek do stopów, do konstrukcji reaktorów atomowych. Związki itru stosuje się w elektrycznych piecach oporowych (tlenek) i stosowano w dawnej telewizji barwnej (tlenek, wanadan).

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski