E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Rubid
(liczba atomowa: 37)

Symbol chemiczny: Rb
Nazwa łacińska: Rubidium
Nazwa angielska: Rubidium
Pochodzenie nazwy: od łacińskiego słowa rubidus, znaczącego "czerwony". Kolor ten występuje wśród linii spektralnych rubidu.
Odkrycie: 1861 r. przez Niemców - Roberta Bunsena i Gustava Kirchoffa
Gęstość (g/cm3): 1,53
Właściwości fizyczne: metal, miękki, srebrzysty świeżo po przekrojeniu
Typowa wartościowość: 1
Stopnie utlenienia: +1
Aktywność chemiczna: bardzo wysoka, reaguje bezpośrednio z wodą, tlenem, wodorem, fluorowcami i siarką.
Temperatura topnienia (0C): 39,3
Temperatura wrzenia (0C): 688
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,03
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): 0,0009
Liczba znanych izotopów: 28 w tym trwałych: 2
Zastosowanie: do produkcji fotokomórek i specjalnego szkła laboratoryjnego.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski