E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Brom
(liczba atomowa: 35)

Symbol chemiczny: Br
Nazwa łacińska: Bromum
Nazwa angielska: Bromine
Pochodzenie nazwy: od greckiego słowa bromos, znaczącego "smród". Brom jest cieczą o ostrym zapachu.
Odkrycie: 1826 r. przez Francuza - Antoina Balarda
Gęstość (g/cm3): 3,13
Właściwości fizyczne: niemetal, lotna, czerwonobrunatna ciecz, o ostrym zapachu. Jeden z 2 pierwiastków (obok rtęci), który w temperaturze pokojowej jest cieczą.
Typowa wartościowość: 1
Stopnie utlenienia: +7, +5, +4, +1, -1
Aktywność chemiczna: wysoka, w temperaturze pokojowej reaguje z wodą, siarką, fosforem, arsenem i wieloma metalami. Po ogrzaniu reaguje z wodorem i sodem. Tworzy też nietrwałe związki z tlenem.
Temperatura topnienia (0C): -7,2
Temperatura wrzenia (0C): 58,8
Typ przewodzenia: izolator
Właściwości magnetyczne: diamagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,0002
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): 0,0002
Liczba znanych izotopów: 25 w tym trwałych: 2
Zastosowanie: w postaci rozpuszczonej w wodzie (wody bromowej) jest silnym środkiem utleniającym. Związki bromu stosuje się jako środki uspokajające (bromek potasu), światłoczułe (bromek srebra) i przeciwstukowe (dibromoetan).

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski