E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Arsen
(liczba atomowa: 33)

Symbol chemiczny: As
Nazwa łacińska: Arsenicum
Nazwa angielska: Arsenic
Pochodzenie nazwy: od greckiego słowa arsenikon, znaczącego "silny, bojowy". Związki arsenu są silnie toksyczne.
Odkrycie: znany od starożytności
Gęstość (g/cm3): 5,78
Właściwości fizyczne: półmetal, szare, kruche kryształy o metalicznym połysku
Typowa wartościowość: 3
Stopnie utlenienia: +5, +3, -3
Aktywność chemiczna: wysoka, w temperaturze pokojowej reaguje z fluorem, chlorem, kwasami utleniającymi i silnymi zasadami. Po ogrzaniu reaguje z tlenem, wodorem, siarką i metalami (arsenki).
Temperatura topnienia (0C): 817
Temperatura wrzenia (0C): 613 (sublimuje)
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: diamagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,0005
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): 10-5
Liczba znanych izotopów: 22 w tym trwałych: 1
Zastosowanie: związki arsenu znajdują zastosowanie jako trutki na szczury i środki owadobójcze (tlenek As2O3 - arszenik, arseniany) oraz jako barwniki (siarczek).

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski