E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

German
(liczba atomowa: 32)

Symbol chemiczny: Ge
Nazwa łacińska: Germanium
Nazwa angielska: Germanium
Pochodzenie nazwy: od łacińskiego słowa Germania, będącego nazwą Niemiec. German został odkryty przez Niemca.
Odkrycie: 1886 r. przez Niemca - Clemensa Winklera
Gęstość (g/cm3): 5,32
Właściwości fizyczne: półmetal, srebrzysty, twardy i kruchy
Typowa wartościowość: 4
Stopnie utlenienia: +4, +2
Aktywność chemiczna: średnia, rozpuszcza się tylko w kwasach utleniających. Po ogrzaniu reaguje z tlenem, wodorem, siarką i fluorowcami.
Temperatura topnienia (0C): 937
Temperatura wrzenia (0C): 2830
Typ przewodzenia: półprzewodnik
Właściwości magnetyczne: diamagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,0007
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 23 w tym trwałych: 5
Zastosowanie: w elektronice jako półprzewodnik; do wyrobu prostowników, tranzystorów i komórek fotoelektrycznych.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski