E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Żelazo
(liczba atomowa: 26)

Symbol chemiczny: Fe
Nazwa łacińska: Ferrum
Nazwa angielska: Iron
Pochodzenie nazwy: od łacińskiego słowa firmus, znaczącego "silny". Żelazo od prehistorycznych czasów służyło do wyrobu narzędzi i broni.
Odkrycie: znane od czasów prehistorycznych
Gęstość (g/cm3): 7,87
Właściwości fizyczne: metal, srebrzystobiały, miękki i kruchy
Typowa wartościowość: 3
Stopnie utlenienia: +6, +4, +3, +2
Aktywność chemiczna: średnia, reaguje z kwasami nieutleniającymi. Po ogrzaniu wchodzi w reakcje z tlenem, fluorowcami, siarką, fosforem i krzemem.
Temperatura topnienia (0C): 1538
Temperatura wrzenia (0C): 2800
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: ferromagnetyk (temperatura Curie: 770oC)
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 6,2
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): 0,005
Liczba znanych izotopów: 15 w tym trwałych: 4
Zastosowanie: przede wszystkim jako składnik stali. Związki żelaza znalazły zastosowanie do produkcji farb (siarczan III, tlenek III, chlorek III), dawnych taśm magnetofonowych (tlenek III) oraz do wytwarzania dwutlenku siarki w produkcji kwasu siarkowego (siarczek FeS2 - piryt).

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski