E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Mangan
(liczba atomowa: 25)

Symbol chemiczny: Mn
Nazwa łacińska: Manganum
Nazwa angielska: Manganese
Pochodzenie nazwy: od łacińskiego słowa manganese, znaczącego "minerał manganu".
Odkrycie: 1774 r. przez Niemca - Johanna Gahna
Gęstość (g/cm3): 7,43
Właściwości fizyczne: metal, srebrzystoszary z różowym odcieniem, twardy i kruchy
Typowa wartościowość: 2
Stopnie utlenienia: +7, +6, +5, +4, +3, +2
Aktywność chemiczna: średnia, reaguje po podgrzaniu z wodą, tlenem, siarką, azotem i węglem. Rozpuszcza się w kwasach nieutleniających.
Temperatura topnienia (0C): 1244
Temperatura wrzenia (0C): 2061
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,1
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): 0,0001
Liczba znanych izotopów: 16 w tym trwałych: 1
Zastosowanie: jako składnik stopów: ferromanganów, stali manganowych, manganinów. Związki manganu znajdują zastosowanie w produkcji suchych ogniw (dwutlenek) i do utleniania i odkażania (nadmanganian potasu).

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski