E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Chrom
(liczba atomowa: 24)

Symbol chemiczny: Cr
Nazwa łacińska: Chromium
Nazwa angielska: Chromium
Pochodzenie nazwy: od greckiego słowa chroma, znaczącego "kolor". Związki chromu są bardzo barwne.
Odkrycie: 1797 r. przez Francuza - Louisa Vauquelina
Gęstość (g/cm3): 7,19
Właściwości fizyczne: metal, srebrzysty z niebieskawym odcieniem, twardy i kowalny
Typowa wartościowość: 3
Stopnie utlenienia: +6, +3, +2
Aktywność chemiczna: średnia, reaguje z kwasem solnym i siarkowym, po ogrzaniu reaguje z tlenem, siarką, azotem i fluorowcami.
Temperatura topnienia (0C): 1907
Temperatura wrzenia (0C): 2672
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,02
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): 0,00002
Liczba znanych izotopów: 14 w tym trwałych: 4
Zastosowanie: jako dodatek do stali o podwyższonej twardości i wytrzymałości, do powlekania metali warstwą ochronną. Związki chromu znajdują zastosowanie w garbarstwie (siarczan), jako silne utleniacze (chromiany, dwuchromiany potasu i sodu) i farby malarskie (chromian ołowiu i baru - żółte farby).

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski