E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Wanad
(liczba atomowa: 23)

Symbol chemiczny: V
Nazwa łacińska: Vanadium
Nazwa angielska: Vanadium
Pochodzenie nazwy: od skandynawskiej bogini Vanadis. Wanad został odkryty przez Szweda.
Odkrycie: 1830 r. przez Szweda - Nilsa Sefstroema
Gęstość (g/cm3): 6,11
Właściwości fizyczne: metal, srebrzysty, twardy, kowalny i ciągliwy
Typowa wartościowość: 5
Stopnie utlenienia: +5, +4, +3, +2, +1
Aktywność chemiczna: niska, nie reaguje z kwasami nieutleniającymi, po ogrzaniu reaguje z tlenem, azotem, węglem, wodorem, chlorem, fluorem, kwasem siarkowym i azotowym.
Temperatura topnienia (0C): 1950
Temperatura wrzenia (0C): 3400
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,015
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): 0,00001
Liczba znanych izotopów: 12 w tym trwałych: 2
Zastosowanie: jako dodatek do stali potrzebnych do wyrobu części łodzi podwodnych, samochodów i samolotów. Pięciotlenek wanadu V2O5 stosowany jest jako wydajny katalizator w syntezie kwasu siarkowego.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski