E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Chlor
(liczba atomowa: 17)

Symbol chemiczny: Cl
Nazwa łacińska: Chlorum
Nazwa angielska: Chlorine
Pochodzenie nazwy: od greckiego słowa khloros, co znaczy "żółtozielony". Chlor ma taki kolor.
Odkrycie: 1774 r. przez Szweda - Karla Scheele'a
Gęstość (g/cm3): 0,0032
Właściwości fizyczne: niemetal, żółtozielony gaz o ostrej, duszącej woni
Typowa wartościowość: 1
Stopnie utlenienia: +7, -1
Aktywność chemiczna: wysoka, tworzy związki z prawie wszystkimi pierwiastkami z wytworzeniem chlorków.
Temperatura topnienia (0C): -101
Temperatura wrzenia (0C): -34,6
Typ przewodzenia: izolator
Właściwości magnetyczne: diamagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,1
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): 0,18
Liczba znanych izotopów: 13 w tym trwałych: 2
Zastosowanie: jako środek dezynfekujący i wybielający, do produkcji tworzyw sztucznych (PCW), barwników i insektycydów.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski