E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Fosfor
(liczba atomowa: 15)

Symbol chemiczny: P
Nazwa łacińska: Phosphorus
Nazwa angielska: Phosphorus
Pochodzenie nazwy: od greckich słów phos, co znaczy "światło" i phoros, co znaczy "niosący". Fosfor biały ma zdolność świecenia w ciemności (chemoluminescencja).
Odkrycie: 1669 r. przez Niemca - Henniga Brandta
Gęstość (g/cm3): 1,82
Właściwości fizyczne: znane są 4 odmiany alotropowe fosforu. Fosfor biały jest bezbarwny i miękki. Fosfor czerwony to czerwony, miękki proszek. Fosfor fioletowy to fioletowe kryształy, a fosfor czarny - ma metaliczny połysk i dobrze przewodzi prąd i ciepło.
Typowa wartościowość: 5
Stopnie utlenienia: +5, +3, -3
Aktywność chemiczna: wysoką wykazuje fosfor biały. W temperaturze pokojowej reaguje z tlenem i kwasem azotowym. Po podgrzaniu reaguje z wodą, wodorotlenkami litowców i metalami (fosforki).
Temperatura topnienia (0C): 44,1
Temperatura wrzenia (0C): 280,5
Typ przewodzenia: izolator (fosfor czarny - półprzewodnik)
Właściwości magnetyczne: diamagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,11
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): 0,63
Liczba znanych izotopów: 17 w tym trwałych: 1
Zastosowanie: do produkcji zapałek i ogni sztucznych (fosfor czerwony). Związki fosforu używa się jako trutki na szczury, a także do wyrobu środków piorących i nawozów sztucznych. Kwas ortofosforowy jest składnikiem Coca-Coli.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski