E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Krzem
(liczba atomowa: 14)

Symbol chemiczny: Si
Nazwa łacińska: Silicium
Nazwa angielska: Silicon
Pochodzenie nazwy: od łacińskiego słowa silex, co znaczy "krzemień".
Odkrycie: 1823 r. przez Szweda - Jönsa Berzeliusa
Gęstość (g/cm3): 2,33
Właściwości fizyczne: półmetal o szarej barwie, twardy i kruchy
Typowa wartościowość: 4
Stopnie utlenienia: +4, +2, -4
Aktywność chemiczna: średnia, w temperaturze pokojowej reaguje z fluorem i wodorotlenkami litowców, po podgrzaniu reaguje z tlenem, chlorem, bromem i wieloma metalami (krzemki). Nie reaguje z kwasami.
Temperatura topnienia (0C): 1410
Temperatura wrzenia (0C): 3280
Typ przewodzenia: półprzewodnik
Właściwości magnetyczne: diamagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 27,2
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): 0,004
Liczba znanych izotopów: 14 w tym trwałych: 3
Zastosowanie: w elektronice do produkcji tranzystorów, fotoogniw i procesorów. Krzemionka (SiO2) i krzemiany mają zastosowanie w przemyśle szklarskim, ceramicznym i budowlanym. Związki krzemoorganiczne - silikony służą jako smary, oleje i żywice. Węglik krzemu - karborund jest stosowany jako materiał ścierny i do wyrobu przedmiotów ogniotrwałych.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski