E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Magnez
(liczba atomowa: 12)

Symbol chemiczny: Mg
Nazwa łacińska: Magnesium
Nazwa angielska: Magnesium
Pochodzenie nazwy: od słowa Magnesia - nazwy miasta w Azji Mniejszej.
Odkrycie: 1808 r. przez Anglika - Humphreya Davy'ego
Gęstość (g/cm3): 1,74
Właściwości fizyczne: metal, o srebrzystej barwie, miękki i ciągliwy
Typowa wartościowość: 2
Stopnie utlenienia: +2
Aktywność chemiczna: średnia, w temperaturze pokojowej reaguje z kwasami, po podgrzaniu - z tlenem, azotem i wodą. Z zasadami nie reaguje.
Temperatura topnienia (0C): 650
Temperatura wrzenia (0C): 1107
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 2,76
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): 0,04
Liczba znanych izotopów: 15 w tym trwałych: 3
Zastosowanie: jako składnik lekkich stopów, związki magnezu stosowane są w lecznictwie (siarczan, wodorotlenek), budownictwie (chlorek), przemyśle spożywczym (cytrynian) i do wyrobu materiałów ogniotrwałych (węglan).

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski