E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Sód
(liczba atomowa: 11)

Symbol chemiczny: Na
Nazwa łacińska: Natrium
Nazwa angielska: Sodium
Pochodzenie nazwy: od łacińskiego słowa natrun, znaczącego "soda piorąca".
Odkrycie: 1807 r. przez Anglika - Humphreya Davy'ego
Gęstość (g/cm3): 0,97
Właściwości fizyczne: metal, miękki, o srebrzystej barwie świeżo po przekrojeniu
Typowa wartościowość: 1
Stopnie utlenienia: +1
Aktywność chemiczna: wysoka, w temperaturze pokojowej reaguje z wodą, tlenem, wodorem, fluorowcami, siarką i kwasami.
Temperatura topnienia (0C): 97,9
Temperatura wrzenia (0C): 883
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 2,27
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): 0,26
Liczba znanych izotopów: 17 w tym trwałych: 1
Zastosowanie: metaliczny sód wykorzystywany jest jako chłodziwo w reaktorach atomowych. Związki sodu znalazły szerokie zastosowanie w kuchni (chlorek, wodorowęglan), do wyrobu mydła (wodorotlenek), przy produkcji szkła (węglan) i nawozów sztucznych (azotan) oraz w dawnej fotografice (tiosiarczan - utrwalacz).

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski