E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Tlen
(liczba atomowa: 8)

Symbol chemiczny: O
Nazwa łacińska: Oxygenium
Nazwa angielska: Oxygen
Pochodzenie nazwy: Oxygenium znaczy po łacinie "tworzący kwasy". Dawniej uważano, że tlen występuje w każdym kwasie.
Odkrycie: 1774 r. przez Anglika - Josepha Priestley'a i niezależnie - przez Szweda - Karla Scheele'a.
Gęstość (g/cm3): 0,0014
Właściwości fizyczne: niemetal, bezbarwny, bezwonny gaz, słabo rozpuszczalny w wodzie
Typowa wartościowość: 2
Stopnie utlenienia: -2, -1
Aktywność chemiczna: wysoka, tworzy związki z wszystkimi pierwiastkami
Temperatura topnienia (0C): -219
Temperatura wrzenia (0C): -183
Typ przewodzenia: izolator
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 45,5 (najpospolitszy pierwiastek wierzchniej warstwy Ziemi)
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): 62,8 (najpospolitszy pierwiastek organizmu ludzkiego)
Liczba znanych izotopów: 10 w tym trwałych: 3
Zastosowanie: w palnikach, jako utleniacz paliwa rakietowego, do produkcji kwasu siarkowego i azotowego. Odmiana alotropowa tlenu - ozon (O3) jest silnym środkiem utleniającym, służącym do odkażania i wybielania.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski