E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Azot
(liczba atomowa: 7)

Symbol chemiczny: N
Nazwa łacińska: Nitrogenium
Nazwa angielska: Nitrogen
Pochodzenie nazwy: Nitron znaczy po grecku "soda", czyli nitrogenium to "tworzący sodę". Polska nazwa pochodzi od greckiego słowa azotikos, znaczącego "nie podtrzymujący życia".
Odkrycie: 1772 r. przez Anglika - Daniela Rutherforda
Gęstość (g/cm3): 0,0012
Właściwości fizyczne: niemetal, bezbarwny, bezwonny gaz
Typowa wartościowość: 5
Stopnie utlenienia: +5, +4, +3, +2, +1, -3
Aktywność chemiczna: niska, w temperaturze pokojowej zupełnie bierny chemicznie, w podwyższonej temperaturze z niektórymi metalami i niemetalami tworzy azotki, a z wodorem - amoniak.
Temperatura topnienia (0C): -210
Temperatura wrzenia (0C): -196
Typ przewodzenia: izolator
Właściwości magnetyczne: diamagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,0019
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): 5,14
Liczba znanych izotopów: 10 w tym trwałych: 2
Zastosowanie: jako surowiec do syntezy amoniaku, kwasu azotowego i nawozów sztucznych, do wypełniania żarówek. W formie ciekłej stosowany w kriogenice. Azotki znajdują zastosowanie przy wyrobie tygli laboratoryjnych i do utwardzania stali.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski