E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Węgiel
(liczba atomowa: 6)

Symbol chemiczny: C
Nazwa łacińska: Carboneum
Nazwa angielska: Carbon
Pochodzenie nazwy: Carbo znaczy po łacinie "węgiel drzewny"
Odkrycie: znany od czasów prehistorycznych
Gęstość (g/cm3): 2,27
Właściwości fizyczne: niemetal występujący w dwóch głównych odmianach alotropowych: bezbarwne, twarde kryształy (diament) i czarny i łupliwy grafit.
Typowa wartościowość: 4
Stopnie utlenienia: +4, +2, -4
Aktywność chemiczna: niska, w temperaturze pokojowej reaguje tylko z fluorem, nie rozpuszcza się w wodzie, kwasach i zasadach, w podwyższonej temperaturze reaguje z tlenem, siarką, wodorem i wieloma metalami (węgliki).
Temperatura topnienia (0C): 3850 (rekordowo wysoka)
Temperatura wrzenia (0C): 4827
Typ przewodzenia: izolator
Właściwości magnetyczne: diamagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,018
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): 20
Liczba znanych izotopów: 12 w tym trwałych: 2
Zastosowanie: jako paliwo kopalne, do produkcji ołówków (grafit), w jubilerstwie (diament), izotop C14 używany jest do datowania materiału kopalnego, dwutlenek węgla używany jest w napojach i jako środek chłodzący (suchy lód), tlenek węgla - jako związek wyjściowy w syntezach organicznych. Związki organiczne węgla znajdują całe spektrum zastosowań jako tworzywa sztuczne, włókna sztuczne, barwniki, kosmetyki, itd.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski