E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Lit
(liczba atomowa: 3)

Symbol chemiczny: Li
Nazwa łacińska: Lithium
Nazwa angielska: Lithium
Pochodzenie nazwy: od greckiego słowa lithos, co znaczy "kamień". Po raz pierwszy stwierdzony podczas analizy minerału - petalitu.
Odkrycie: 1817 r. przez Szweda - Augusta Arfvedsona
Gęstość (g/cm3): 0,53 (najniższa wśród metali)
Właściwości fizyczne: metal, miękki, lśniący, srebrzysty zaraz po jego przekrojeniu
Typowa wartościowość: 1
Stopnie utlenienia: +1
Aktywność chemiczna: wysoka, w temperaturze pokojowej reaguje z wodą, wodorem, tlenem, azotem, węglem i fluorowcami.
Temperatura topnienia (0C): 180,5
Temperatura wrzenia (0C): 1342
Typ przewodzenia: przewodnik
Właściwości magnetyczne: paramagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,0018
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): 3 x 10-6
Liczba znanych izotopów: 5 w tym trwałych: 2
Zastosowanie: w postaci soli: jako dodatek do smarów, szkła i ceramiki, jako składnik wydajnych baterii i akumulatorów, jako lek w afektywnych chorobach psychicznych.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski