E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Hel
(liczba atomowa: 2)

Symbol chemiczny: He
Nazwa łacińska: Helium
Nazwa angielska: Helium
Pochodzenie nazwy: Helios znaczy po grecku "Słońce". Na Słońcu dokonano odkrycia helu.
Odkrycie: 1868 r. przez Francuza - Pierra Janssena
Gęstość (g/cm3): 1,78 x 10-4
Właściwości fizyczne: niemetal, bezbarwny, bezwonny gaz, bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie
Typowa wartościowość: -
Stopnie utlenienia: 0
Aktywność chemiczna: obojętny chemicznie gaz szlachetny
Temperatura topnienia (0C): -272,1
Temperatura wrzenia (0C): -268,9 (rekordowo niska)
Typ przewodzenia: izolator
Właściwości magnetyczne: diamagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): -
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): -
Liczba znanych izotopów: 4 w tym trwałych: 2
Zastosowanie: do wypełniania balonów i lamp jarzeniowych, w reaktorach jądrowych jako czynnik chłodzący oraz jako składnik mieszaniny gazów, którą oddychają nurkowie.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski