E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: PIERWIASTKI CHEMICZNE →

Wodór
(liczba atomowa: 1)

Symbol chemiczny: H
Nazwa łacińska: Hydrogenium
Nazwa angielska: Hydrogen
Pochodzenie nazwy: Hydrogenium znaczy po łacinie "tworzący wodę"
Odkrycie: 1766 r. przez Anglika - Henry'ego Cavendisha
Gęstość (g/cm3): 8,99 x 10-5 (rekordowo niska)
Właściwości fizyczne: niemetal, bezbarwny, bezwonny gaz, słabo rozpuszczalny w wodzie
Typowa wartościowość: 1
Stopnie utlenienia: +1, -1
Aktywność chemiczna: wysoka, reaguje w temperaturze pokojowej z fluorem i chlorem, po podgrzaniu z tlenem, siarką, azotem i niektórymi metalami. Z węglem tworzy bogatą klasę związków: węglowodory.
Temperatura topnienia (0C): -259,3
Temperatura wrzenia (0C): -252,9
Typ przewodzenia: izolator
Właściwości magnetyczne: diamagnetyk
Powszechność w skorupie ziemskiej (%wag): 0,15
Powszechność w organizmie ludzkim (%wag): 9,31
Liczba znanych izotopów: 3 w tym trwałych: 2 (prot i deuter)
Zastosowanie: do otrzymywania amoniaku i chlorowodoru, uszlachetniania paliw, utwardzania nienasyconych kwasów tłuszczowych, w palnikach tleno-wodorowych, jako paliwo rakietowe (ciekły), dawniej - do wypełniania balonów.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski