E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: Zdjęcia przyrodnicze →

SZCZAWIK ZAJĘCZY

łac. Oxalis acetosella
ang. Wood sorrel
Rodzina roślin kwiatowych: szczawikowate
Występowanie w Polsce: zacienione miejsca w lasach całego kraju
Kwitnienie: kwiecień-maj

szczawik zajęczy 1
szczawik zajęczy 2
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski