E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: Zdjęcia przyrodnicze →

DZIĘCIOŁ DUŻY

łac. Dendrocopos major
ang. Great spotted woodpecker
Pozycja systematyczna: ptak, łaziec, dzięciołowaty
Występowanie: lasy, parki, ogrody w całym kraju
Pożywienie: owady, owoce, nasiona świerków

dzięcioł duży
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski