E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: Zdjęcia przyrodnicze →

ŁABĘDŹ NIEMY

łac. Cygnus olor
ang. Mute swan
Pozycja systematyczna: ptak, blaszkodzioby, kaczkowaty
Występowanie: zbiorniki wodne niżu i wyżyn kraju
Pożywienie: rośliny wodne, bezkręgowce wodne

łabędź niemy 1
łabędź niemy 2
łabędź niemy 3
łabędź niemy 4
łabędź niemy 5
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski