Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: Zdjęcia przyrodnicze →

ŁYSKA

łac. Fulica atra
ang. Coot
Pozycja systematyczna: ptak, żurawiowy, chruściel
Występowanie: zbiorniki wodne w całym kraju oprócz gór i pogórzy
Pożywienie: drobne zwierzęta, delikatne fragmenty roślin

łyska 1
łyska 2
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2019 by Maciej Panczykowski