E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: Zdjęcia przyrodnicze →

KRZYŻÓWKA

łac. Anas platyrhynchos
ang. Mallard
Pozycja systematyczna: ptak, blaszkodzioby, kaczkowaty
Występowanie: zbiorniki wodne całego kraju
Pożywienie: rośliny wodne, drobne organizmy wodne

krzyżówka 1
krzyżówka 2
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski