E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: Zdjęcia przyrodnicze →

LEPIĘŻNIK BIAŁY

łac. Petasites albus
ang. White butterbur
Rodzina roślin kwiatowych: astrowate
Występowanie w Polsce: na południu kraju: wilgotne lasy, rowy, brzegi potoków
Kwitnienie: marzec-maj

lepiężnik biały 1
lepiężnik biały 2
lepiężnik biały 3
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski