Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: Zdjęcia przyrodnicze →

ŚNIEŻYCZKA PRZEBIŚNIEG

łac. Galanthus nivalis
ang. Snowdrop
Rodzina roślin kwiatowych: amarylkowate
Występowanie w Polsce: żyzne lasy liściaste, południowa część kraju
Kwitnienie: luty-marzec

śnieżyczka przebiśnieg 1
śnieżyczka przebiśnieg 2
śnieżyczka przebiśnieg 3
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2019 by Maciej Panczykowski