E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: Zdjęcia przyrodnicze →

ŻURAW STEPOWY

łac. Grus virgo
ang. Demoiselle crane
Pozycja systematyczna: ptak, żurawiowy, żurawiowaty
Występowanie: półpustynie i stepy centralnej Eurazji
Pożywienie: pokarm roślinny

żuraw stepowy
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski