Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: Zdjęcia przyrodnicze →

ZEBRA GREVY'EGO

łac. Equus grevyi
ang. Grevy's zebra
Pozycja systematyczna: ssak, nieparzystokopytny, koniowaty
Występowanie: sawanny Kenii i Etiopii
Pożywienie: trawy

zebra Grevy'ego
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2019 by Maciej Panczykowski