Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: Zdjęcia przyrodnicze →

SITATUNGA

łac. Tragelaphus spekii
ang. Marshbuck
Pozycja systematyczna: ssak, parzystokopytny, krętorogi
Występowanie: podmokłe tereny zachodniej Afryki równikowej
Pożywienie: trawa, roślinność bagienna

sitatunga 1
sitatunga 2
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2019 by Maciej Panczykowski