Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Ro¶liny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Zwi±zki czynne ro¶lin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe ksi±żki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: Zdjęcia przyrodnicze →

NIED¬WIED¬ BRUNATNY

łac. Ursus arctos
ang. Brown bear
Pozycja systematyczna: ssak, drapieżny, niedĽwiedziowaty
Występowanie: lasy Eurazji i Ameryki Północnej
Pożywienie: jagody, grzyby, jaja, miód, nasiona

niedĽwiedĽ brunatny 1
niedĽwiedĽ brunatny 2
niedĽwiedĽ brunatny 3
niedĽwiedĽ brunatny 4
niedĽwiedĽ brunatny 5
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2019 by Maciej Panczykowski