Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: Zdjęcia przyrodnicze →

KOCZKODAN ZIELONY

łac. Chlorocebus aethiops
ang. Grivet
Pozycja systematyczna: ssak, naczelny, makakowaty
Występowanie: sawanny, skraje lasów w Etiopii i Sudanie
Pożywienie: owoce, liście, owady

koczkodan zielony 1
koczkodan zielony 2
koczkodan zielony 3
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2019 by Maciej Panczykowski