E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: Zdjęcia przyrodnicze →

IRBIS (PANTERA ŚNIEŻNA)

łac. Panthera uncia
ang. Snow leopard
Pozycja systematyczna: ssak, drapieżny, kotowaty
Występowanie: lasy i góry środkowej Azji, Himalaje
Pożywienie: górskie ssaki kopytne

irbis
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski