Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: ORNITOLOGIA →

Sikora modra (modraszka)
(ang. blue tit)

Nazwa łacińska: Parus caeruleus
Rząd: Wróblowe, Rodzina: Sikory
G, Z, DW, CH

Siedlisko: lasy, parki, ogrody
Pokarm: owady i ich larwy, drobne bezkręgowce, zimą nasiona i drobne owoce
Występowanie w Polsce: w całym kraju

Ciekawostka: Wśród gniazdowników modraszka bije rekordy jeśli chodzi o liczbę znoszonych jaj w jednym lęgu. Potrafi znieść ich do 19.

sikora modra 1

sikora modra 2

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2018 by Maciej Panczykowski