E-BOOKI
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: ORNITOLOGIA →

Rokitniczka
(ang. sedge warbler)

Nazwa łacińska: Acrocephalus schoenobaenus
Rząd: Wróblowe, Rodzina: Pokrzewkowate
G, CH

Siedlisko: brzegi wód
Pokarm: owady i ich larwy, drobne bezkręgowce
Występowanie w Polsce: cały kraj z wyjątkiem gór i pogórza

rokitniczka

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2019 by Maciej Panczykowski