E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: FIZYKA TEORETYCZNA →

Ernest Rutherford
(30.08.1871 - 19.10.1937)

Narodowość: Nowozelandczyk
Nagroda Nobla: 1908 r. (z chemii)

Znane powiedzenia:
  • Cała nauka dzieli się na fizykę i zbieranie znaczków.
  • Jeśli nie potrafimy wyjaśnić wyniku, bez odwoływania się do matematyki, to go tak naprawdę nie rozumiemy.
Znany fizyk-eksperymentator. W 1897 roku J. J. Thomson odkrywa podstawowy składnik atomu – elektron. Stwierdza też, że ma on ładunek elektryczny. Jako, że materia nie jest elektrycznie naładowana, coś musi neutralizować ładunek elektronu.
W 1908 roku Rutherford stwierdził, że promieniowanie α to atomy helu pozbawione elektronów. Mają więc one ładunek przeciwny do elektronowego. Zaprojektował doświadczenie z rozpraszaniem cząstek α na atomach cienkiej, złotej folii. Okazało się, że tylko 1 cząstka na 8000 odbijała się od folii. Reszta przechodziła jak nóż przez masło. Rutherford miał wtedy powiedzieć, że było to niewiarygodne; jakby pocisk artyleryjski wystrzelony w kierunku serwetki odbił się od niej i wrócił do strzelającego.
Na podstawie wyników tego eksperymentu Rutherford stwierdził, że prawie cała masa atomu i cały dodatni ładunek skupiony jest w małym jądrze atomowym zajmującym około 1/100 000 000 000 objętości atomu. Był rok 1911. Interpretacja eksperymentu była trafna i jest on uważany za odkrywcę jądra atomowego. Dzisiaj wiemy, że promienie jąder atomowych są rzędu 10-15 m, a atomów – rzędu 10-10 m.

Później Rutherford konstruuje nowy model planetarny atomu. Zastępuje on „model arbuza” autorstwa J.J. Thomsona, w którym to elektrony tkwią w jądrze jak pestki arbuza w jego miąższu. Model Thomsona ma znaczenie tylko historyczne.

Tak więc według Rutherforda, w centrum sferycznego atomu, niczym Słońce w centrum Układu Słonecznego, tkwi jądro atomowe. Dookoła niego krążą elektrony. Zgodnie z tym modelem, głównym składnikiem materii jest próżnia, bo to ona zajmuje największą objętość atomu.

Ponadto, w 1914 r. wybitny Nowozelandczyk wykazał falową naturę promieniowania γ, a w 1919 r. przeprowadził pierwszą sztuczną reakcję jądrową i odkrył proton – jeden z dwóch składników wszystkich jąder atomowych (tylko jądro najlżejszego izotopu wodoru jest jednoskładnikowe – zawiera tylko jeden proton).
Oto pierwsza, sztuczna reakcja jądrowa, przeprowadzona przez Rutherforda:

jądro azotu147 + cząstka α → jądro tlenu178 + proton

Słynnymi uczniami Rutherforda byli: James Chadwick – odkrywca neutronu (1932) i Hans Geiger (konstruktor słynnego licznika Geigera – detektora promieniowania jonizującego).

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski