E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: FIZYKA TEORETYCZNA →

Demokryt z Abdery
(ok. 460 p.n.e. - ok. 370 p.n.e.)

Narodowość: starożytny Grek z Tracji

Znane powiedzenia:
  • Naprawdę istnieją tylko atomy i próżnia, reszta jest opinią.
  • Próżnia jest konieczna, by ruch był możliwy.
  • Nic nie dzieje się bez przyczyny, lecz wszystko z jakiejś racji i konieczności.
  • Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody.
Ostatni i największy z greckich filozofów przyrody. Wraz ze swoim nauczycielem - Leukipposem (Leucypem) sformułował filozofię atomizmu. Postulował on, że materia składa się z wiecznych i niepodzielnych cząstek - atomów. Prawdopodobnie on albo Leukippos wpadli na ten pomysł, obserwując rozpraszanie światła na cząsteczkach kurzu. Atomy opisywane są przez takie własności jak: kształt, położenie, ułożenie względem innych. Charakteryzuje je też odwieczny ruch, który odbywa się w próżni. Próżnia musi być, aby ruch mógł zachodzić.

Wrażenia zmysłowe są odbiciem własności atomów (np. kolor biały dają gładkie atomy, odczucie gorąca pochodzi od atomów ostro zakończonych).

Filozofię Demokryta cechuje: materializm (tylko atomy i próżnia), kauzalizm (nic nie dzieje się bez przyczyny, odrzucenie celowości) i determinizm (wszystko dzieje się z konieczności). Filozofia ta stała się filarem nowożytnej nauki. Właściwie tylko determinizm w ewolucji bytów jednostkowych kwestionowany jest przez współczesny dział fizyki: mechanikę kwantową.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski