E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: FIZYKA TEORETYCZNA →

Empedokles z Akragas
(ok. 490 p.n.e. - ok. 430 p.n.e.)

Narodowość: starożytny Grek z Sycylii, teren dzisiejszych Włoch.

Wśród poprzedników Empedoklesa panowały dwa główne i sprzeczne poglądy. Heraklit z Efezu mówił, że wszystko się zmienia, Parmenides z Elei utrzymywał natomiast, że byt jest jeden i niezmienny. Empedokles dokonał oryginalnej syntezy tych poglądów, tym samym godząc je. Odrzucił on tezę o jedynym bycie, a przyjął tą mówiącą, że jest on niezmienny. Chodziło mu jednak tylko o niezmienność bytów podstawowych. Nie mógł on przecież zaprzeczyć czemuś, co było intuicyjnie oczywiste - że złożony z nich świat, w którym żyjemy, zmienia się. I tak narodziła się filozofia czterech podstawowych bytów - żywiołów: ognia, wody, powietrza i ziemi.

Przypuszczalnie obserwował on spalanie różnorodnych rzeczy w ogniu. Rozniecają one ogień, słychać syk parującej wody, unosi się dym (powietrze) i tworzy się popiół (ziemia).

Empedokles oddzielił siły od materii. Jego żywioły łączą się w różnych kombinacjach i proporcjach dzięki sile miłości lub odpychają dzięki sile nienawiści, tworząc wszystkie obserwowane przez nas rzeczy. Jako pierwszy pokazał on jak w różnorodności może istnieć jedność (słynna jedność w różnorodności, łac. unitas in diversitate).

Teoria Empedoklesa nie miała żadnego ujęcia ilościowego. Nie mówi on dokładnie w jaki sposób miłość i nienawiść stwarzają świat, jakie ścisłe prawa tym rządzą. Ale jak na tamte czasy, było to wielkie osiągnięcie i duży krok do przodu.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski