E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: FIZYKA TEORETYCZNA →

Tales z Miletu
(ok. 620 p.n.e. - ok. 540 p.n.e.)

Narodowość: starożytny Grek z Jonii, teren dzisiejszej zach. Turcji.

Pierwszym przedstawicielem okresu greckiej filozofii przyrody (VI-V w p.n.e.) był Tales. Zadał sobie pytanie: Jaki był początek świata ? Mawiał: "wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa".
Zaczął mówić o wodzie jako o realnym bycie, a nie o bóstwach wody. Tu mamy więc do czynienia z przełomem i początkiem filozofii przyrody - pierwotnej formy fizyki.
Początkujących fizyków, żyjących w tamtych czasach, interesowało tzw. arche rozumiane nie tylko jako początek rzeczy, lecz także jako ich zasada, czyli podstawowy składnik (łac. principium). W tej zmienności i różnorodności otaczającego ich świata, miało istnieć coś podstawowego, prostego, jednolitego i niezmiennego.
Dla Talesa arche to woda. Dlaczego ta substancja ?
Tales wyciągnął ten wniosek na podstawie obserwacji. Zauważył on, że każdą substancję można zakwalifikować jako gaz, ciecz lub ciało stałe. Skoro woda istnieje we wszystkich 3 stanach skupienia, to jest ona najbardziej podstawowa i wszystko się z niej składa.
Ponadto, ważnych przesłanek dostarczyły Talesowi obserwacje procesu kiełkowania roślin na podlewanej ziemi i procesu parowania wody podczas podgrzewania na ogniu wielu różnych rzeczy.

Tales nie oddzielał materii od siły. Potrafił mierzyć wysokość piramid i przewidzieć zaćmienie Słońca w 585 r. p.n.e. Były to jednak umiejętności praktyczne, a nie wiedza naukowa, oparta na ogólnych teoriach. W matematyce jest twórcą tzw. twierdzenia Talesa.

Trzeba tu nadmienić, że dla Anaksymandra z Miletu arche stanowił apeiron (bezkres), dla Anaksymenesa z Miletu było nim powietrze, dla Ksenofanesa - ziemia, a dla Heraklita z Efezu - ogień.

MACIEJ PANCZYKOWSKI

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski