E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

CIEKAWOSTKI CHEMICZNE 2

 • Żółty kolor siarki ma odbicie w jej nazwie. Jej nazwa pochodzi z sanskrytu (języka staroindyjskiego), w którym słowo „sira” oznacza „jasnożółty”.
 • Pierwiastki metaliczne o nazwie tantal i niob są używane do wyrobu narzędzi chirurgicznych, stomatologicznych, sztucznych stawów i zastawek serca. Powodem jest ich słaba reaktywność chemiczna.
 • Znany i ceniony kamień szlachetny – szmaragd to glinokrzemian berylu, który swą turkusową barwę zawdzięcza domieszce soli chromu.
 • Urotropina - związek chemiczny o ciekawej strukturze znalazł zastosowanie jako stałe paliwko w turystyce (paląc się nie topi się), a także używany jest w lecznictwie do odkażania dróg moczowych.

  urotropina

 • Związkiem najczęściej używanym jako stałe paliwko turystyczne jest spolimeryzowany liniowo aldehyd octowy – metacetaldehyd o wzorze (CH3CHO)n , gdzie n = 4,5,6.

 • Postuluje się związek pomiędzy podwyższonym poziomem jonów glinu Al3+ w diecie, a zwiększoną zapadalnością na chorobę Alzheimera. Związek ten nie jest potwierdzony ponad wszelką wątpliwość, ale na wszelki wypadek lepiej nie nadużywać kwaśnych produktów z aluminiowych puszek. Dużo jonów glinu w roztworze zawiera również herbata.
 • Czerwony kamień szlachetny - rubin to chemicznie tlenek glinu Al2O3 (korund), któremu barwę nadaje czerwony tlenek chromu na szóstym stopniu utlenienia.
 • Pierwiastki metaliczne: kadm i gadolin mają ogromną zdolność do pochłaniania neutronów, więc wykorzystuje się je do produkcji prętów kontrolnych w reaktorach atomowych.
 • Związek o nazwie oktanitrokuban (ONC) to najsilniejszy materiał wybuchowy świata (tzw. Super Bum). Jest o 30% silniejszy od materiałów uważanych dotąd za najsilniejsze. Ze względu na kosztowną syntezę, nie wejdzie do powszechnego użycia.

  oktanitrokuban (ONC)

 • Broń chemiczna po raz pierwszy użyta została w 1915 roku pod Langemark (Belgia). Niemcy użyli wtedy ciekłego chloru.

 • Spośród pierwiastków ferromagnetykami są: żelazo, kobalt, nikiel, a także 4 pierwiastki ziem rzadkich: gadolin, terb, dysproz i holm. Ferromagnetyk to substancja, która wykazuje spontaniczne, stałe namagnesowanie pod nieobecność zewnętrznego pola magnetycznego.
 • Nazwy trzech pierwiastków: erb, terb i iterb pochodzą od nazwy szwedzkiego miasta Ytterby.
 • Najrzadziej występującym na Ziemi pierwiastkiem jest ren (liczba atomowa 75).
 • Substancja rozpylona w tokijskim metrze w 1995 roku, odpowiedzialna za śmierć wielu ludzi, to sarin. Jest to bezbarwna, bezwonna ciecz, która przedostając się do organizmu przez skórę lub drogi oddechowe, powoduje drgawki i szybką śmierć.

  sarin

 • Główną toksyną muchomora czerwonego jest muskaryna. Powoduje ona bardzo silne pobudzenie układu przywspółczulnego. Dzieje się tak dlatego, że muskaryna ma bardzo podobną strukturę do acetylocholiny – neuroprzekaźnika charakterystycznego dla układu przywspółczulnego.
 • Piorunian rtęci Hg(CNO)2 ma tę właściwość, że wybucha pod wpływem uderzenia. Wykorzystano to w produkcji spłonek nabojów.
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski