E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

CIEKAWOSTKI BIOLOGICZNE 9

 1. Cztery najliczniejsze gatunki ptaków Polski to kolejno: zięba, sikora bogatka, kos i wróbel domowy.
 2. Pluszcz - ptak występujący również w Polsce, to jedyny ptak śpiewający potrafiący nurkować w wodzie.
 3. Największy ptak drapieżny, jaki kiedykolwiek zamieszkiwał Ziemię, to orzeł hasta. Żył on na Nowej Zelandii jeszcze 500 lat temu (obecnie jest wymarły). Ptak ten ważył 15 kg i miał rozpiętość skrzydeł do 3 metrów. Polował na duże nieloty moa.
 4. Około 90% bodźców przetwarzanych przez ludzki mózg to bodźce wzrokowe.
 5. Kaszalot - ssak należący do waleni zębowców, jest największym drapieżnikiem żyjącym obecnie na Ziemi. Jego waga dochodzi do 60 ton. Poluje na ryby, foki, uchatki i kałamarnice.
 6. Amerykańska wiewiórka szara została sztucznie wprowadzona do ekosystemów Wielkiej Brytanii. W efekcie prawie całkowicie wyparła ona tam europejską wiewiórkę pospolitą. Przyczyną wygranej konkurencji była zdolność wiewiórki szarej do tolerowania toksyn żołędzi, której nie ma wiewiórka europejska. Wskutek tego wiewiórka szara może włączać żołędzie do swego menu.
 7. Kolibry nie występują w Polsce. Ich najbliższym krewniakiem w polskiej ornitofaunie jest jerzyk.
 8. Spośród ptaków Polski, najbliższymi krewniakami egzotycznych pelikanów, są kormorany czarne.
 9. Gołębie domowe i miejskie pochodzą od gatunku dzikiego gołębia skalnego. Gatunek ten rdzennie w Polsce nie występuje.
 10. Ryby dwudyszne (Dipnoi) potrafią oddychać zarówno skrzelami, jak i płucami. Płuca powstały u nich na drodze ewolucji z pęcherza pławnego, jako dostosowanie do życia w okresowo wysychających zbiornikach wodnych. Obecnie na świecie żyje 6 gatunków ryb dwudysznych. Cztery w Afryce (prapłetwce), jeden w Australii (rogoząb) i jeden w Ameryce Południowej (płazak).
 11. Ryby "wyszły na ląd" prawdopodobnie 375 mln lat temu. Za przodka wszystkich lądowych kręgowców uważa się obecnie ryby z grupy Panderichthyida. Miały one spłaszczone czaszki, charakterystyczne dla pierwszych płazów.
 12. Walenie - ssaki obecnie wodne, pochodzą prawdopodobnie od kopytnych, drapieżnych ssaków lądowych z rodziny Maesonychidae. Mesonychidy były prawdopodobnie blisko spokrewnione ze współczesnymi hipopotamami, a ich przedstawiciele "weszli do wody" 55 mln lat temu.


 13. Najstarszymi czworonogami (kręgowcami mającymi 4 kończyny), jakie znamy były: Ichtyostega i Acanthostega. Żyły one w dewonie, ok. 370 mln lat temu. Dokładne badania pozwoliły stwierdzić, że zwierzęta te nie potrafiły jeszcze chodzić po lądzie, a kończyny służyły im do poruszania się w wodzie. Co ciekawe, Acanthostega miała na przednich kończynach aż 8 palców.
 14. Jak się obecnie sądzi, pierwszymi gadami były gatunki Hylonomus i Paleothyris. Ich znaleziska pochodzą sprzed 320 milionów lat, z epoki zwanej karbonem.
 15. Ssaki pochodzą od grupy gadów zwanej cynodontami. Najstarszy dobrze poznany ssak pochodzi z epoki zwanej triasem, sprzed 210 mln lat. Nazywał się Morganucodon. Prawdopodobnie prowadził nocny tryb życia i żywił się owadami. Wyglądem i wielkością przypominał obecne ryjówki.
 16. Za wspólnego przodka wszystkich ptaków uważa się obecnie gatunek Archeopteryks. Żył on w epoce zwanej jurą, 140 milionów lat temu. Miał już pióra o aerodynamicznym zarysie i skrzydła o znacznie większej długości niż kończyny tylne. Archeopteryks wywodził się z grupy gadów zwanej Theropoda. Początkowo pióra i skrzydła mogły służyć do pomocy w biegu lub przy zeskoku z drzew lotem szybowcowym.
 17. Uważa się, że pierwszą rośliną naczyniową porastającą ląd był psylofit - Rhynia. Miała ona już aparaty szparkowe, a także układ naczyniowy, nadający jej sztywność i zaopatrujący w wodę części nadziemne. Rhynia nie miała jeszcze wykształconych liści.
 18. Pojawiła się ona na lądach około 400 mln lat temu, w sylurze.
 19. Pierwszym drzewem jakie pojawiło się na kuli ziemskiej była paproć drzewiasta - Archeopteris. Najstarsze jej okazy liczą 370 mln lat.
 20. Najstarsza roślina nagozalążkowa - Elkinsia pojawiła się w dewonie - 350 mln lat temu. Potrafiła już wytwarzać nasiona, ale jej budowa była jeszcze prymitywna.
 21. W jurze (200 -135 mln lat temu) rośliny nagozalążkowe przeżywały swój ewolucyjny rozkwit. Wtedy to stanowiły 80% gatunków wszystkich roślin lądowych.
 22. Miłorząb japoński - roślina nagozalążkowa (jedyna w klasie miłorzębowych) jest uważana za ewolucyjną skamieniałość. Gatunek ten od 100 mln lat niewiele się zmienił.
 23. Pierwszą rośliną okrytozalążkową był Archeofructus. Pojawił się na Ziemi około 150 mln lat temu.
 24. Obecnie okrytozalążkowe przeżywają swój ewolucyjny rozkwit. Jest ich na Ziemi ok. 250 000 gatunków. Nagozalążkowe są w odwrocie ewolucyjnym (ok. 700 gatunków).
 25. Nowością ewolucyjną okrytozalążkowych było wytwarzanie kwiatów i okrywających nasiona owoców. Często barwne i bogate w nektar kwiaty zwabiały owady. Współpraca roślin okrytozalążkowych (kwiatowych) z owadami, celem zapylenia, istnieje przynajmniej od 140 mln lat.
 26. Zróżnicowanie roślin okrytozalążkowych na dwie klasy: dwuliścienne i jednoliścienne nastąpiło około 90 mln lat temu.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski