E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

CIEKAWOSTKI BIOLOGICZNE 4

 1. Liczbę gatunków roślin nagozalążkowych szacuje się obecnie na około 700.
 2. Lwy żyją nie tylko w Afryce. Mała populacja lwów żyje również w rezerwacie Gir w Indiach. Jest to pozostałość po niegdysiejszym zasięgu lwów obejmującym oprócz Afryki także Azję południowo-zachodnią.
 3. W ludzkim mózgu jest 10 razy więcej komórek glejowych niż neuronów.
 4. Średnia długość genu ludzkiego wynosi 27 000 par zasad.
 5. Na podstawie szacunków stwierdzono, że na każdy gatunek znaleziony w postaci skamieliny przypada 20 000 żyjących niegdyś gatunków, a nieznanych paleontologom.
 6. Krowa morska to ssak odkryty w 1741 roku. Wliczana jest wraz z manatami i diugoniem do rzędu syren. W przeciągu 30 lat od odkrycia została ona całkowicie wytępiona dla smacznego i tłustego mięsa.
 7. Najnowsze dane genetyczne wskazują, że gatunek małpy człekokształtnej – orangutan, to tak naprawdę 2 gatunki: orangutan z Borneo i orangutan z Sumatry.
 8. Delfiny żyją nie tylko w morzach i oceanach. Znane są ich gatunki żyjące w rzekach: suzu żyjący w Indusie, Gangesie i Brahmaputrze, inia żyjąca w Amazonce i Orinoko i delfin chiński żyjący w Jangcy.
 9. Spośród 3 głównych hormonów żeńskich: estradiolu, estronu i estriolu mężczyźni wytwarzają w nieznacznych ilościach estradiol. Kobiety wytwarzają w małych ilościach również męski hormon – testosteron, który u obu płci odpowiedzialny jest za popęd seksualny.
 10. Kurobród nowozelandzki to ptak żyjący kiedyś na Nowej Zelandii (już wymarł). Był to przykład gatunku, którego cechowała ścisła współpraca między samcem a samicą. Budowa ich dziobów była tak wyspecjalizowana (i uzupełniająca się), że para mogła zdobywać pokarm tylko razem.
 11. Najmniejszym drzewem świata jest płożąca się wierzba arktyczna, występująca w tundrze.
 12. Najpospolitszym drzewem Polski jest sosna.
 13. Pasożyt człowieka – glista ludzka wytwarza corocznie około 64 milionów jaj, które to przekraczają jej wagę 1700-krotnie.
 14. Lwy i tygrysy mogą potencjalnie krzyżować się dając płodne potomstwo. Robią to tylko wtedy, gdy są zamknięte razem w klatce; w naturze nie krzyżują się (izolacja siedliskowa). Hybryda tych gatunków nazywa się legrys, gdy ojcem jest lew i tyglew, gdy ojcem jest tygrys.
 15. Koty domowe są często bure. Ta barwa powstaje w wyniku zmieszania dwóch produkowanych przez nich barwników: czerwonego i czarnego. Mutacje w genach odpowiedzialnych za produkcję czerwonego barwnika, powodujące jego brak, powodują, że kot jest czarny, mutacje w genach czarnego barwnika prowadzą do maści rudej. Mutacje w genach obydwu barwników są odpowiedzialne za maść białą.
 16. Dwa gatunki niedźwiedzi: biały i brunatny mogą krzyżować się dając płodne potomstwo. Mieszaniec jest jasnobrązowy. Takie rzadkie zjawisko mieszania się pul genetycznych 2 gatunków to introgresja.

 17. U kuny leśnej i domowej obserwujemy ciekawe zjawisko spoczynku zarodka. Zapłodnione komórki jajowe samic pokrytych latem leżą w ich macicach aż do początku następnego roku, kiedy to dopiero zaczynają się rozwijać. Wskutek tego zjawiska młode rodzą się w kwietniu, a nie w zimie, kiedy jest mało pokarmu. Ciąża u kun może więc trwać nawet 9 miesięcy.
 18. W 1989 roku lasy równikowe miały już 50% swej prehistorycznej powierzchni. O tego roku znikają z prędkością 1,8% powierzchni rocznie. W ciągu sekundy ginie ich obszar wielkości boiska futbolowego. Jeśli proces ten nie zatrzyma się, lasy te znikną do roku 2022.
 19. Obecnie człowiek przywłaszcza sobie od 20-40% energii słonecznej związanej w roślinach w postaci materii organicznej. Jesteśmy gatunkiem dziesiątki tysięcy razy liczniejszym niż gatunki zwierząt lądowych o zbliżonych masach.
 20. Kotem o największym obecnie zasięgu występowania jest pantera (lampart).
 21. Na Ziemi było 5 wielkich wymierań: 440 mln lat temu (ordowik), 365 mln lat temu (dewon), 245 mln lat temu (perm), 210 mln lat temu (trias), 65 mln lat temu (kreda). Tylko to ostatnie spowodowane było przez meteoryt i wtedy wymarła większość dinozaurów. Pozostałe 4 spowodowane były prawdopodobnie przez dryf kontynentów i zmiany klimatu. Szóste wymieranie trwa teraz i jego przyczyną jest działalność człowieka.
 22. W niektórych społeczeństwach istnieją pewne wyraźne odchylenia od wartość średniej (11%) jeśli chodzi o procent osób leworęcznych. W Chinach jest ich tylko 3-4% (presja kulturowa), a wśród Żydów i Eskimosów aż 20%.
 23. Istnieją ssaki o strukturze społecznej podobnej do tej u pszczół. Są to afrykańskie gryzonie – golce. W ich społeczności jest królowa, król i robotnicy. Tylko królowa rodzi młode, a robotnicy kopią chodniki, dostarczają kolonii pokarm i bronią królowej.
 24. Znaleziono fragment kości ogonowej dinozaura sprzed 80 mln lat niosący ślady nowotworu kości. Znaleziono też kość udową ze śladami nowotworu należącą do podgatunku Homo erectus – człowieka z Jawy.
 25. Ameryka Południowa również ma swój gatunek niedźwiedzia. Nazywa się niedźwiedź okularowy i mieszka w Andach.
 26. Wyróżniamy 2 typy mimikry: batezjańska – gdy gatunek jadalny upodabnia się wyglądem do niejadalnego oraz mullerowska – gdy 2 gatunki niejadalne upodabniają się do siebie.
 27. Obecnie wyróżnia się 3 gatunki słoni. Oprócz słonia afrykańskiego i indyjskiego uczeni wyodrębnili słonia leśnego. Jest on podobny do słonia afrykańskiego, ale jest on mniejszy, ma ciemniejszą skórę, owłosioną trąbę, 4 kopyta na tylnych nogach (afrykański ma 3) i „kły” skierowane ku dołowi, co jest przystosowaniem do życia w lesie.
 28. Z badań genetycznych wynika, że słonie są najbliżej spokrewnione ze ssakami należącymi do rzędu góralek, a także w mrównikiem (prosię ziemne) należącym do jednogatunkowego rzędu słupozębnych.
 29. Koszenila to czerwony barwnik naturalny dodawany czasem do napojów. Uzyskiwany jest on z owadów z rzędu czerwców. To właśnie od tych owadów pochodzi polska nazwa „czerwiec”, bo to w tym miesiącu pradawni Słowianie zbierali czerwce i suszyli je w celu uzyskania z nich koszenili. Słowiańska nazwa „czerwony” też pochodzi od czerwców.
 30. Najmniejszą małpą świata jest pigmejka. Jest tak mała, że potrafi zmieścić się w ludzkiej dłoni.
 31. Jedynym ptakiem, który zapada w stan hibernacji podczas zimy jest północnoamerykański lelek zimowy. Jest on blisko spokrewniony z występującym w Polsce lelkiem kozodojem.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski