E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

CIEKAWOSTKI BIOLOGICZNE 3

 1. Na jednej z nowozelandzkich wysp – wyspie Stewarta żyje jedyny na świecie gatunek nielotnej papugi. Nazywa się kakapo.
 2. Około 3500 ludzkich chorób genetycznych spowodowanych jest mutacjami w pojedynczym genie.
 3. Ludzka komórka jajowa ma około 85 000 razy większą objętość niż ludzki plemnik.
 4. Choroby nowotworowe powodują w Polsce 20% wszystkich zgonów. Plasują się więc na drugim miejscu po chorobach układu krążenia (50% zgonów).
 5. Wśród kręgowców znamy obecnie około 4500 gatunków ssaków, 9000 – ptaków, 8000 – gadów, 6000 – płazów i 31 000 – ryb.
 6. Wśród bezkręgowców znamy obecnie około 17 500 gatunków płazińców, 20 000 - obleńców, 12 000 - pierścienic, 150 000 – mięczaków, 1 milion – owadów,
  50 000 – skorupiaków i 75 500 – pajęczaków.
 7. Komórka eukariotyczna ma objętość średnio 1000 razy większą niż komórka prokariotyczna.
 8. Świerki sitkajskie to najwolniej rosnące drzewa. Po 100 latach mają wysokość około 28 cm i średnicę pnia – 2,5 cm.
 9. Bambusy wietnamskie to najszybciej rosnące rośliny. Mogą one przyrastać do 2 metrów na dobę.
 10. Ptakiem o największej rozpiętości skrzydeł jest marabut. Może ona dochodzić nawet do 4 metrów.
 11. Wśród ptaków 91% to gatunki monogamiczne, a wśród ssaków – tylko 3%.
 12. W populacji ludzkiej powstają średnio 4,2 mutacje/osobę/pokolenie.
 13. Liczba genów drożdży (Saccharomyces cerevisiae) wynosi 6300, nicienia Caenorhabditis elegans – 19000, a rośliny – rzodkiewnika pospolitego 25 000. Wymienione tu organizmy są modelowe w genetyce i często używane do badań genetycznych.
 14. Wedle współczesnej wiedzy na choroby prionowe nie zapadają ptaki i psy.
 15. Długość nici całego DNA człowieka wynosi około 180 cm.

 16. W Polsce żyją 2 gatunki mrówkolwa: plamisty i pospolity. Należą one do mało znanego rzędu owadów zwanego sieciarkami. Larwa mrówkolwa buduje lejkowate dołki w piasku, do którego wpadają ofiary.
 17. Żaden gatunek należący do typu szkarłupni (m.in. rozgwiazdy, jeżowce, strzykwy) nie jest pasożytem.
 18. Pewien gatunek motyla Calpe eustrigata żywi się krwią tapirów malajskich. Jest to jedyny znany gatunek motyla będący pasożytem.
 19. Pies został udomowiony ok. 12 000 lat temu z wilka, a kot – ok. 4000 lat temu z dzikiego kota nubijskiego w starożytnym Egipcie.
 20. Koń został udomowiony ok. 5000 lat temu z koni dziko żyjących, a wielbłąd dwugarbny (baktrian) – ok. 4500 lat temu na terenie dzisiejszych Chin i Mongolii.
 21. W górach Nowej Zelandii żyje osobliwy gatunek żaby. Nazywa się żaba Hamiltona i cechuje się tym, że nie słyszy, nie rechocze, w rozwoju nie przechodzi stadium kijanki, a jej kręgi podobne są do rybich.
 22. We florze polskiej występuje osobliwa roślina, która ma zdolność do kwitnienia przez cały rok. Nazywa się gwiazdnica pospolita (Stellaria media).
 23. Latimeria jest gatunkiem ryby trzonopłetwej, którego osobnika po raz pierwszy znaleziono żywego w 1938 roku w wodach w pobliżu Komorów. Znalezisko było zdumiewające, bo w materiale kopalnym ryby trzonopłetwe nie istnieją od 200 milionów lat, więc sądzono, że 200 milionów lat temu wymarły. Niedawno znaleziono też osobniki z rodzaju Latimeria w wodach Indonezji.
 24. Kolonizacja lądów przez rośliny nastąpiła w przedziale czasowym 450-400 milionów lat temu. Była ona możliwa najprawdopodobniej dlatego, że rośliny pralądowe żyły w symbiozie z grzybami dostarczającymi im wody i soli mineralnych.
 25. Około 94% ssaczych genów ma introny.
 26. Najszybszym owadem świata jest chrząszcz – trzyszcz pospolity. Biega on z prędkością 60 cm/s czyli 2,5 km/h.
 27. Ryby gatunku Sympysdon aequifasciata axeroldi wytwarzają niezwykle odżywczy śluz, którymi jako rodzice karmią swój narybek. Jest to tzw. „rybie mleko”.
 28. Liczbę obecnie żyjących jednokomórkowych eukariontów szacuje się na 250000.
 29. Pisklęta ptaka o nazwie hoacyn mają przy każdym skrzydle dwa mocne pazury poruszane mięśniami. Pisklę może ich użyć, aby z powrotem wspiąć się do gniazda, jeśli z niego wypadnie. U dorosłych ptaków pazury zanikają.
 30. Na Nowej Zelandii żyją ogromne kilkucentymetrowe świerszcze zaroślowe – wety, które zajmują w tamtejszych ekosystemach nisze drobnych gryzoni, których tam brak.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski