E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

CIEKAWOSTKI BIOLOGICZNE 11

 1. Najdłużej żyjącym zwierzęciem, jakie znamy, jest żółw olbrzymi. Jeden osobnik tego gatunku przeżył 193 lata.
 2. Pewna mieszkanka Francji dożyła wieku 122 lat. Jest to najdłuższy, udokumentowany czas życia człowieka.
 3. Najmniejszym, znanym nauce kręgowcem, jest ryba o nazwie: babka. Średnia długość jej ciała to 8 mm.
 4. Gdyby jedna mszyca kapuściana mogła rozmnażać się bez żadnych ograniczeń, to po roku jej potomstwo ważyłoby 822 miliony ton. Jest to rekord płodności u zwierząt.
 5. Owadem o najdłuższym, udokumentowanym czasie życia, jest chrząszcz bogatek złocisty. Niektóre osobniki tego gatunku dożywają 47 lat.
 6. Na migrenę cierpi 12% populacji dorosłych ludzi. Dolegliwość ta dotyka częściej kobiety (18%) niż mężczyzn (6%).
 7. Świstaki potrafią przebywać w stanie hibernacji do 75% długości swojego życia.
 8. Różne gatunki antylop żyją głównie w Afryce i w Azji. Na terenie Ameryki Północnej występuje tylko jeden gatunek antylopy - widłoróg. Czasem zalicza się go do odrębnej rodziny - widłorogich. Zwierzę to jest najszybszym długodystansowcem na Ziemi. Odległość 6 kilometrów pokonuje bez zmęczenia z prędkością 50 km/h.
 9. Strzykwy - organizmy blisko spokrewnione z rozgwiazdami i należące do typu szkarłupni, mają ciekawy sposób ochrony przed drapieżnikami. W razie podrażnienia, wystrzykują one swoje wnętrzności. Zjawisko to nazywa się ewisceracją. Wnętrzności zostają następnie zregenerowane.
 10. Jajo strusia osiąga rekordową masę do 1,6 kilogramów. Zmieściłoby się w nim 30 kurzych jaj.
 11. Najwyżej gniazdującym ptakiem na Ziemi jest wieszczek (z rodziny krukowatych). W Himalajach jego gniazda stwierdza się nawet na wysokości 6200 m n.p.m.
 12. Na jednym kontynencie - w Ameryce Południowej żyje około 3000 gatunków ptaków. Jest to 1/3 wszystkich gatunków ptaków naszego globu.

 13. Przez terytorium Polski przebiegają granice zasięgów występowania 56 ptaków, które stanowią aż 25% polskiej awifauny gniazdującej.
 14. Ostatnimi czasy ornitolodzy odnotowują w Polsce nie do końca wyjaśniony wzrost liczebności takich gatunków ptaków jak: łabędź niemy, bocian czarny, kruk, grzywacz i kormoran czarny.
 15. Przodkiem kury domowej jest, żyjący dziko w południowo-wschodniej Azji, ptak o nazwie: kur bankiwa.
 16. Rutowate to rodzina roślin, do której należą wszystkie cytrusy. We florze polskiej występuje dziko tylko jeden przedstawiciel tej rodziny: dyptam jesionolistny. Ze względu na to, że jego olejki eteryczne mogą podczas upału ulec samozapłonowi, bywa on czasem nazywany gorejącym krzewem Mojżesza.
 17. We florze Polski spotykamy rośliny półpasożytnicze, czyli takie, które pobierają wodę i sole mineralne od innych roślin. Są to: jemioła pospolita oraz przedstawiciele rodziny trędownikowatych z rodzajów: szelężnik, pszeniec, świetlik i zagorzałek.
 18. Wśród roślin Polski, do pasożytów zaliczamy m.in.: kanianki, zarazę żółtą, zarazę czerwonawą i łuskiewnika różowego. Ich cechą charakterystyczną jest całkowity brak zielonego barwnika - chlorofilu.
 19. Ptaki, które gniazdują w dziuplach, to tzw. dziuplaki. Oprócz dzięciołów, zaliczamy do nich między innymi: szpaka, kowalika, siniaka, puszczyka, pójdźkę, muchołówkę żałobną, pleszkę i wszystkie sikory.
 20. Wśród gatunków ptaków, obserwowanych na terenie Polski są takie, które nie gniazdują na terenie naszego kraju, ale przylatują do niego na zimę. Są to: jemiołuszka, jer, rzepołuch i śnieguła.
 21. Do ptaków, które są mistrzami w naśladowaniu głosów innych ptaków zaliczamy: sójkę, szpaka, kosa, pokląskwę i łozówkę.
 22. Istnieje gatunek kaczki, która ma zwyczaj gniazdować w dziupli. Jest to gągoł.
 23. Oprócz rosiczek, we florze Polski występują jeszcze inne owadożerne gatunki roślin. Są nimi: pływacze, tłustosz pospolity i tłustosz alpejski.
 24. Najmniejszą rośliną kwiatową świata jest wolfia bezkorzeniowa. Jej średnica wynosi tylko 1,5 mm.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski