E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Tioetery

Tioetery (sulfidy) to siarkowe analogi eterów, co znaczy, że mostek tlenowy pomiędzy resztami węglowodorowymi (typowy dla eterów) zostaje w tioeterach zastąpiony mostkiem siarkowym. Jeśli reszty po obu stronach mostka siarkowego są identyczne, to tioeter jest symetryczny; jeśli są różne - to jest mieszany.

Właściwości fizyczne: Tioetery to zazwyczaj ciecze o nieprzyjemnej woni
(siarczek dimetylu ma zapach zgniłej kapusty) i nie mieszające się z wodą.
Właściwości chemiczne: Dość podobne do własności analogicznych eterów, ale ogólnie tioetery są bardziej reaktywne. Łatwo ulegają utlenieniu do sulfotlenków (RSOR) i sulfonów (RSO2R).

Przedstawiciele: siarczek dimetylu (metylotiometan), siarczek metylowopropylowy (metylotiopropan)

tioetery← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski