E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Tioalkohole

Tioalkohole (merkaptany) to pochodne węglowodorów alifatycznych, w których jeden lub więcej atomów wodoru zostało zastąpionych grupą tiolową SH.

Właściwości fizyczne: Tioalkohole to zazwyczaj bezbarwne ciecze o obrzydliwej woni
(1-butanotiol jest bronią skunksa). Tylko metanotiol jest gazem. Temperatury wrzenia niższe niż te u analogicznych alkoholi (wiązania wodorowe pomiędzy grupami SH słabsze niż pomiędzy grupami OH). Gorzej rozpuszczają się w wodzie niż odpowiednie alkohole.
Właściwości chemiczne: Reagują z silnymi zasadami dając sole - merkaptydy. Dość łatwo utleniają się do dwusiarczków. Silne utleniacze przeprowadzają merkaptany w odpowiednie kwasy sulfonowe.

Przedstawiciele: metanotiol (merkaptan metylu), butanotiol (merkaptan butylu),
2-propanotiol

tioalkohole, merkaptany


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski