E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Nitryle

Nitryle to substancje organiczne, które zawierają zawsze przynajmniej jedną grupę nitrylową CN.

Właściwości fizyczne: Nitryle o niskiej liczbie atomów węgla są cieczami o miłym zapachu, dobrze rozpuszczalnymi w wodzie. Wyższe nitryle alifatyczne to ciała stałe.
Właściwości chemiczne: Nitryle łatwo hydrolizują przy ogrzewaniu w środowisku kwaśnym bądź zasadowym do kwasu karboksylowego i amoniaku (poprzez amid). Redukcja wodorem przeprowadza nitryle w odpowiednie aminy.

Przedstawiciele: cyjanometan, 2-cyjanopropan

nitryle


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski