E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Kwasy karboksylowe

Kwasy karboksylowe to substancje organiczne, w których występuje przynajmniej jedna grupa karboksylowa COOH. Grupa ta ma charakter kwasowy.

Właściwości fizyczne: Kwasy jednokarboksylowe z liczbą atomów węgla od 1-10 są cieczami o ostrych lub przykrych zapachach (np. kwas masłowy C3H7COOH ma zapach zjełczałego masła). Ich rozpuszczalność w wodzie maleje wraz ze wzrostem liczby atomów węgla. Kwasy jednokarboksylowe ponaddziesięciowęglowe są bezwonnymi ciałami stałymi. Kwasy dikarboksylowe to związki bezbarwne i krystaliczne, dobrze rozpuszczalne w wodzie. Temperatury topnienia kwasów dikarboksylowych są wyższe niż te u odpowiednich kwasów jednokarboksylowych. Kwasy aromatyczne są bezbarwnymi substancjami, słabo rozpuszczalnymi w wodzie.
Właściwości chemiczne: Kwasy karboksylowe tworzą sole z metalami, tlenkami metali, zasadami i węglanami. Reagują z alkoholami z wytworzeniem estrów, a z amoniakiem - z wytworzeniem amidów. Redukcja grupy karboksylowej wodorem przebiega trudno i prowadzi do odpowiedniego alkoholu. Działanie na kwasy karboksylowe związkami fosforu i chloru lub bromu, przeprowadza je w chlorki lub bromki kwasowe. Działanie samym chlorem lub bromem daje w wyniku chlorowcokwasy. Odwadniane - dają bezwodniki.

Przedstawiciele: kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas masłowy, kwas stearynowy, kwas szczawiowy, kwas malonowy, kwas bursztynowy, kwas ftalowy, kwas salicylowy, kwas cynamonowy, kwas kawowy, kwas benzoesowy

kwasy karboksylowe


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski