E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Izocyjanki

Izocyjanki to związki organiczne, które zawierają zawsze przynajmniej jedną grupę izonitrylową N=C. W cząsteczce izocyjanku grupa ta łączy się z resztą węglowodoru poprzez atom azotu. Izocyjanki są izomerami nitryli.

Właściwości fizyczne: Izocyjanki to ciecze o przykrym zapachu, nierozpuszczalne w wodzie i dobrze rozpuszczalne w odczynnikach organicznych. Cechuje je też wysoka toksyczność.
Właściwości chemiczne: Izocyjanki łatwo hydrolizują w środowisku kwaśnym do kwasu mrówkowego i odpowiedniej aminy I-rzędowej. Redukcja wodorem przeprowadza izocyjanki w aminy II-rzędowe. Utlenianie izocyjanków daje izocyjaniany (z grupą N=C=O), a przyłączenie siarki - izotiocyjaniany (z grupą N=C=S).

Przedstawiciele: izocyjanometan, izocyjanoetan

izocyjanki


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski