E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: CHEMIA ORGANICZNA →

Hydroksykwasy

Hydroksykwasy to substancje organiczne, które w swoich cząsteczkach zawierają zarówno grupę hydroksylową OH, jak i grupę karboksylową COOH.

Właściwości fizyczne: Hydroksykwasy to ciecze lub ciała stałe, dobrze rozpuszczalne w wodzie i słabo w rozpuszczalnikach organicznych. Ich temperatury topnienia i wrzenia są wyższe od tych u analogicznych kwasów karboksylowych. Hydroksykwasy są silniejszymi kwasami od odpowiadających im kwasów karboksylowych.
Właściwości chemiczne: Mają te właściwości, jakie cechują zarówno kwasy karboksylowe, jak i alkohole (tworzenie soli, estrów, amidów, halogenków kwasowych, eterów, wymiana grupy OH na atom chlorowca). Hydroksykwasy mogą też tworzyć estry międzycząsteczkowe - laktydy (jeśli grupy OH i COOOH sąsiadują ze sobą, np. CH3CHOHCOOH), ulegać eliminacji wody z utworzeniem kwasu nienasyconego (jeśli grupy OH i COOH rozdziela jedna grupa CH2, np. CH3CHOHCH2COOH) lub tworzyć wewnątrzcząsteczkowe estry - laktony (jeśli grupy OH i COOH rozdziela więcej niż jedna grupa CH2).

Przedstawiciele: kwas glikolowy, kwas mlekowy, kwas migdałowy, kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas winowy

hydroksykwasy


← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski